top of page

Użycie znaku towarowego

Wstrząsnąć, przez Samantha

 

Ostatnia aktualizacja 8 września 2021 r.

 

Spis treści:

 

  1. Nasz znak towarowy

  2. Kto może używać znaku towarowego?

  3. Zasady korzystania ze znaków towarowych

 

 

1. Nasz znak towarowy

 

Znak towarowy Shake jest ważnym atutem firmy Shake autorstwa Samanthy i powinien być traktowany z dużym szacunkiem. Nasz znak towarowy identyfikuje i wyróżnia Shake Dance Fitness dla ludzi na całym świecie.

 

Uprzejmie prosimy o poparcie naszego używania naszych znaków towarowych i używanie ich w odpowiedni sposób, aby nie wprowadzać w błąd. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prawidłowego korzystania ze znaku towarowego Shake, skontaktuj się z nami pod adresem samantha@shakedancefitness.com.

 

Nazwa marki „Shake” lub „Shake by Samantha” oraz powiązane znaki towarowe słowne i logo powinny być używane wyłącznie w celu wskazania źródła naszych programów i powiązanych produktów i nie powinny być używane w odniesieniu do jakichkolwiek innych programów, produktów lub usług.

Znak został zarejestrowany w odniesieniu do: Klasa 21: Klasa 25: Klasa 41.

 

2. Kto może używać znaku towarowego?

Tylko osoby licencjonowane przez naszą firmę mają prawo do używania znaku towarowego.

Prosimy naszych licencjobiorców i entuzjastów naszych programów o natychmiastowe skontaktowanie się z nami, jeśli dowiedzieli się o jakimkolwiek nieautoryzowanym lub niewłaściwym użyciu któregokolwiek ze Znaków Towarowych. Możesz wysłać do nas e-mail na adres samantha@shakedancefitness.com.

 

3. Zasady korzystania ze znaków towarowych

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD UŻYWANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH:

1. ZAWSZE UŻYWAJ INFORMACJI O ZNAKU TOWAROWYM:

Zawsze używaj odpowiedniego symbolu znaku towarowego ™ po znakach towarowych. We wszystkich materiałach drukowanych i reklamach należy stosować odpowiednie symbole.

2. ZAWSZE UŻYWAJ ZNAKÓW TOWAROWYCH:

Pierwsza litera każdego znaku towarowego powinna być pisana wielką literą, np. „Shake™”, a nie „shake”. Możesz także pisać wielką literą SHAKE™ w całości, podkreślić SHAKE™ lub umieścić SHAKE™ kursywą.

3. ZAWSZE UŻYWAJ OŚWIADCZENIA O ZNAKU TOWAROWYM:

W przypadku SHAKE™, oto przykład dopuszczalnego wyłączenia odpowiedzialności: SHAKE™ i logo SHAKE są znakami towarowymi firmy Shake firmy Samantha. Używany wyłącznie na podstawie licencji.

 

4. NIGDY NIE ZMIENIAJ ZNAKÓW TOWAROWYCH SHAKE™:

Nie zmieniaj grafiki, kolorów, ortografii, nie wstawiaj łączników ani nie łącz dwóch słów w jedno.

 

5. NIGDY NIE UŻYWAJ ZNAKÓW TOWAROWYCH SHAKE™ JAKO RZECZOWNIKÓW LUB CZASOWNIKÓW:

Na przykład nigdy nie używaj „SHAKE™” jako czasownika opisującego program ćwiczeń lub zajęcia. Właściwe jest powiedzenie „Kocham program SHAKE™”, a niewłaściwe jest powiedzenie „Kocham SHAKE™”.

 

6. NIGDY NIE UŻYWAJ ZNAKÓW TOWAROWYCH JAKO NAZWY HANDLOWEJ LUB FIRMY:

Używanie lub odwoływanie się do Znaków Towarowych jako nazwy handlowej (np. nazwy firmy lub nazwy placówki) jest nieprawidłowe. Na przykład nie używaj nazwy firmy z SHAKE™ w tytule. Nazwij swoją firmę inaczej i powiedz, że oferuje zajęcia SHAKE™ lub Shake, By Samantha™.

 

7. NIGDY NIE UŻYWAJ ZNAKÓW TOWAROWYCH SHAKE™ NA PRODUKTACH:

Tylko firma Shake i jej autoryzowani partnerzy mogą używać znaków towarowych SHAKE™ na towarach, takich jak płyty CD, DVD, sprzęt fitness, obuwie, odzież i akcesoria oraz inne produkty. Dlatego nigdy nie używaj znaków towarowych SHAKE™ na towarach (np. Nie rób koszul i umieszczaj znaki towarowe SHAKE™ na koszuli).

 

8. KORZYSTANIE Z LOGO SHAKE™

Logo SHAKE™ zostało zaprojektowane w celu oznaczenia produktów i usług opracowanych przez naszą firmę i może być używane przez licencjobiorców w ich dokładnej formie i wyłącznie do reklamowania i promowania naszych programów, produktów i usług. O ile nie uzyskamy naszej uprzedniej pisemnej zgody, logo SHAKE™ nigdy nie można używać w związku z produkcją, promocją, ofertą sprzedaży lub sprzedażą jakichkolwiek towarów. Logo SHAKE™ nie mogą być w żaden sposób zmieniane ani modyfikowane, ani łączone z innymi nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub logo bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

9. PODSUMOWANIE, ZNAKI TOWAROWE SHAKE™ NIGDY NIE POWINNY BYĆ UŻYWANE W NASTĘPUJĄCE SPOSOBY:

Z literą „S” nie pisaną wielką literą — Na przykład „wstrząśnij” lub „wstrząśnij fitness”.
Zmienione lub Zmodyfikowane — Na przykład „Wstrząsnąć”.
Jako czasownik — na przykład „kiedy się potrząśniesz, nigdy nie przestaniesz”.
Jako rzeczownik — na przykład „Wstrząsanie to moje ulubione ćwiczenie”.
Jako nazwę handlową — na przykład „The Shake Studio”.
Na towarach — na przykład nie rób koszulek „Wstrząśnij”.
Aby reklamować programy lub produkty niezwiązane z Shake.

Informacje te służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porada prawna ani nie stanowią opinii prawnej na temat konkretnych faktów lub okoliczności. Jeśli masz konkretne pytania prawne, skonsultuj się z własnym prawnikiem w sprawie Twojej sytuacji.

bottom of page