top of page

Varemerkebruk

Shake, av Samantha

 

Sist oppdatert 8. september 2021

 

Innholdsfortegnelse:

 

  1. Vårt varemerke

  2. Hvem kan bruke varemerket?

  3. Regler for varemerkebruk

 

 

1. Vårt varemerke

 

Shake-varemerket er en viktig forretningsressurs for Shake, av Samantha og bør behandles med høy grad av respekt. Vårt varemerke identifiserer og skiller Shake Dance Fitness for mennesker over hele verden.

 

Vi ber deg om å støtte vår bruk av våre varemerker og bruke dem riktig for ikke å skape forvirring. Hvis du har spørsmål angående riktig bruk av Shake-varemerket, kontakt oss på samantha@shakedancefitness.com.

 

Merkenavnet "Shake" eller "Shake by Samantha" og relaterte varemerker for ord og logo skal bare brukes for å indikere kilden til programmene våre og relaterte produkter og skal ikke brukes til å referere til andre programmer, produkter eller tjenester.

Merket er registrert for: Klasse 21: Klasse 25: Klasse 41.

 

2. Hvem kan bruke varemerket?

Bare de som er lisensiert av selskapet vårt har rett til å bruke varemerket.

Vi ber om at våre lisenshavere og entusiaster av programmene våre overalt kontakter oss umiddelbart hvis de blir oppmerksomme på uautorisert eller feilaktig bruk av noen av varemerkene. Du kan sende oss en e-post på samantha@shakedancefitness.com.

 

3. Regler for varemerkebruk

VENNLIGST OVERHOLD FØLGENDE REGLER FOR BRUK AV VAREMERKE:

1. BRUK ALLTID ET VAREMERKEMERK:

Bruk alltid det riktige varemerkesymbolet ™ etter varemerkene. De riktige symbolene skal brukes i alt trykt materiale og reklame.

2. BRUK ALLTID VAREMERKENE SEGENTLIG:

Den første bokstaven for hvert av varemerkene skal skrives med stor bokstav, f.eks. "Shake™", ikke "shake". Du kan også bruke SHAKE™ i sin helhet med stor bokstav, understreke SHAKE™ eller sette SHAKE™ i kursiv.

3. BRUK ALLTID EN ANSVARSFRASKRIVELSE:

For SHAKE ™, her er et eksempel på en akseptabel ansvarsfraskrivelse: SHAKE™ og SHAKE-logoene er varemerker for Shake, av Samantha. Brukes kun under lisens.

 

4. ALDRI ENDRE SHAKE™-VAREMERKENE:

Ikke endre grafikk, farger, stavemåte, sett inn bindestreker eller kombiner to ord til ett.

 

5. ALDRI BRUK SHAKE™-VAREMERKENE SOM NAVENSTAVER ELLER VERB:

Bruk for eksempel aldri "SHAKE™" som et verb for å beskrive et treningsprogram eller en klasse. Det er riktig å si "Jeg elsker SHAKE™-programmet" og feil å si "I love to SHAKE™".

 

6. ALDRI BRUK VAREMERKENE SOM HANDEL ELLER SELSKAPSNAVN:

Det er feil å bruke eller referere til varemerkene som et handelsnavn (f.eks. firmanavn eller anleggsnavn). For eksempel, ikke navngi firmaet ditt med SHAKE™ i tittelen. Gi bedriften et annet navn og si at den tilbyr SHAKE™-kurs eller Shake, By Samantha™-kurs.

 

7. ALDRI BRUK SHAKE™-VAREMERKENE PÅ VARER:

Kun Shake og dets autoriserte partnere kan bruke SHAKE™-varemerkene på varer som CD-er, DVD-er, treningsutstyr, fottøy, klær og tilbehør og andre produkter. Så bruk aldri SHAKE™-varemerkene på varer (f.eks. ikke lag skjorter og legg SHAKE™-varemerkene på skjorten).

 

8. BRUK AV SHAKE™-LOGOEN

SHAKE™-logoen ble designet for å betegne produkter og tjenester utviklet av selskapet vårt og kan brukes av lisensinnehavere i deres eksakte form og kun for å annonsere og markedsføre våre programmer, produkter og tjenester. Med mindre vår skriftlige forhåndsgodkjenning er innhentet, skal SHAKE™-logoene aldri brukes i forbindelse med produksjon, promotering, tilbud for salg eller salg av varer. SHAKE™-logoene kan ikke endres eller modifiseres på noen måte, og de kan heller ikke kombineres med andre varenavn, varemerker eller logoer uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

9. SAMMENDRAG BØR SHAKE™-VAREMERKENE ALDRI BRUKES PÅ FØLGENDE MÅTER:

Med bokstaven "S" uten stor bokstav — For eksempel "shake" eller "shake fitness".
Endret eller modifisert — For eksempel "Shakey".
Som et verb - for eksempel "når du rister, vil du aldri stoppe".
Som et substantiv - for eksempel "Shake er favorittøvelsen min".
Som et handelsnavn - For eksempel "The Shake Studio".
På varer — For eksempel, ikke lag «Shake»-skjorter.
Å annonsere for programmer eller produkter som ikke er tilknyttet Shake.

Denne informasjonen er kun for pedagogiske formål og skal ikke tolkes som juridisk rådgivning, og den gir heller ikke en juridisk mening om noen spesifikke fakta eller omstendigheter. Hvis du har spesifikke juridiske spørsmål, oppfordres du til å konsultere din egen advokat angående din situasjon.

bottom of page