top of page

Pravidla a podmínky

Shake, Samantha

 

Poslední aktualizace 13. ledna 2021

 

Obsah:

 1. Souhlas s podmínkami

 2. Přijatelné použití

 3. Informace, které nám poskytnete

 4. Obsah, který nám poskytujete

 5. Náš obsah

 6. Odkaz na účet třetí strany

 7. Správa webu

 8. Úpravy a dostupnost stránek

 9. Zřeknutí se odpovědnosti/omezení odpovědnosti

 10. Termín a ukončení

 11. Mobilní aplikace 

 12. Všeobecné

 

1. Souhlas s Terms 

 

1.1 Tyto smluvní podmínky představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu (vámi), a Shake, Samantha, týkající se vašeho přístupu a používání the Shake, Samantha(http://www.shakedancefitness.com) webové stránky a také jakékoli související aplikace (stránky).

 

Web poskytuje následující služby: Online rezervační systém pro lekce Dance Fitness a online tréninková platforma pro potenciální instruktory Shake. Tato stránka je také platformou elektronického obchodu, která prodává zboží Shake, By Samantha. (služby). Souhlasíte s tím, že přístupem na stránky a/nebo služby jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami.

 

Pokud nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami a podmínkami, pak máte zakázáno používat Stránky a Služby a musíte je okamžitě přestat používat. Doporučujeme, abyste si vytiskli kopii těchto smluvních podmínek pro budoucí použití.

 

1.2 Doplňkové zásady uvedené v části 1.7 níže, stejně jako jakékoli dodatečné podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou výslovně zahrnuty formou odkazu.

 

1.3 Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit. Aktualizovaná verze těchto podmínek bude označena aktualizovaným „revidovaným“ datem a aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude dostupná. Jste odpovědní za to, že si přečtete tyto Podmínky, abyste byli informováni o aktualizacích. Vaše další používání stránek znamená, že jste takové změny přijali.

 

1.4 Webové stránky můžeme čas od času aktualizovat nebo změnit, aby odrážely změny našich produktů, potřeby našich uživatelů a/nebo obchodní priority.

 

1.5 Informace uvedené na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podléhalo jakémukoli požadavku na registraci v rámci takové jurisdikce nebo země.

 

1.6 Stránka je určena uživatelům, kteří jsou starší 18 let. (18) Pokud je vám méně než 18 let, nemáte povoleno se na Stránku registrovat nebo používat Služby bez souhlasu rodičů.

 

1.7 Mezi další zásady, které se vztahují na vaše používání webu, patří:

 

 • Naše Oznámení o ochraně osobních údajů, které stanoví podmínky, za kterých zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Používáním stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou přesné.

 

 • Naše Zásady používání souborů cookie, které stanoví informace o souborech cookie na Stránkách – tyto informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

 

 • Pokud si zakoupíte služby a/nebo obsah ze stránek, budou se na prodej a používání vztahovat naše podmínky.

 

 • Některé části těchto stránek lze používat pouze po zaplacení poplatku, například oblast pro instruktory je přístupná pouze po zaplacení registračního/školícího poplatku. Pokud si přejete používat takové služby, budou se na vás vztahovat tyto Podmínky.

 

2. Přijatelné použití

 

2.1 Nesmíte přistupovat na stránky ani je používat k žádnému jinému účelu, než pro který zpřístupňujeme stránky a naše služby. Stránky nesmí být používány ve spojení s žádnými komerčními snahami s výjimkou těch, které jsou námi výslovně vydrženy nebo schváleny.

 

2.2 Jako uživatel tohoto webu souhlasíte, že nebudete:

 

 • Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze stránek do kompilační databáze nebo adresáře bez našeho písemného souhlasu

 

 • Neoprávněně používat stránky, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů pod falešnou záminkou

 

 • K nákupům na Stránce použijte nákupního agenta nebo nákupního agenta

 

 • Používejte stránky k inzerci nebo prodeji zboží a služeb, pokud nejste instruktor Shake, By Samantha, který platí členský poplatek a nemáte platnou a aktuální certifikaci Shake, by Instructor.

 • Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do funkcí webu souvisejících s bezpečností, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání

 

 • Zapojte se do neoprávněného rámování nebo odkazování na stránky

 

 • Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při pokusech o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla

 

 • Nevhodně využívat naše služby podpory nebo předkládat nepravdivé zprávy o zneužití nebo nesprávném chování

 

 • Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, jako je používání skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo používání jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat

 

 • Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž na Stránkách nebo sítích a službách spojených s Stránkou

 

 • Pokuste se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele

 

 • Prodejte nebo jinak převeďte svůj profil

 

 • Použít jakékoli informace získané z webu k obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby

 

 • Používejte stránky nebo náš obsah jako součást jakéhokoli úsilí konkurovat nám

 

 • Dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který tvoří nebo jakýmkoli způsobem tvoří část webu

 

 • Pokuste se o přístup k jakékoli části webu, ke které máte omezený přístup

 

 • Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat kterémukoli z našich zaměstnanců, agentů nebo jiných uživatelů

 

 • Odstraňte upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva z jakéhokoli obsahu

 

 • Zkopírujte nebo přizpůsobte software stránek, včetně, ale bez omezení na Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiný kód

 

 • Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrát nebo přenést) viry, trojské koně nebo jiný materiál, který narušuje nepřerušené používání a užívání stránek kteroukoli stranou, nebo jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus sběru nebo přenosu informací.

 

 • Používejte, spouštějte nebo se zapojujte do jakéhokoli automatizovaného používání systému, jako je používání skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv, roboty, scrapery, offline čtečky nebo podobné nástroje pro shromažďování a extrakci dat

 

 • Znevažovat, pošpiňovat nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo stránky

 

 • Používejte stránky způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy

 

 • Vyhrožujte uživatelům negativní zpětnou vazbou nebo nabízením služeb pouze za účelem poskytnutí pozitivní zpětné vazby uživatelům

 

 • Zkreslovat zkušenosti, dovednosti nebo informace o uživateli

 

 • Inzerujte produkty nebo služby, které jsme nezamýšleli

 

3. Informace, které nám poskytnete

 

3.1 Prohlašujete a zaručujete, že: (a) všechny registrační informace, které odešlete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a budou se týkat vás a nikoli třetí strany; (b) budete udržovat přesnost těchto informací a podle potřeby je neprodleně aktualizovat; (c) budete udržovat své heslo v tajnosti a budete odpovědní za veškeré použití svého hesla a účtu; (d) máte způsobilost k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek; a (e) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které bydlíte, nebo pokud jste nezletilí, dostali jste rodičovský souhlas k používání webu.

 

Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný než vy zná vaše údaje (jako je identifikační kód nebo uživatelské jméno) a/nebo heslo, musíte nám to neprodleně oznámit na adrese samantha@shakedancefitness.com.

 

3.2 Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, můžeme pozastavit nebo zrušit váš účet. Můžeme odstranit nebo změnit uživatelské jméno, které si vyberete, pokud zjistíme, že takové uživatelské jméno je nevhodné.

 

3.3 V rámci funkčnosti webu můžete propojit svůj účet s online účty, které můžete mít u poskytovatelů služeb třetích stran (každý takový účet, a Účet třetí strany) buď: (a) poskytnutím přihlašovacích údajů k účtu třetí strany prostřednictvím webu; nebo (b) nám umožníte přístup k vašemu účtu třetí strany, jak je povoleno podle příslušných podmínek, které upravují vaše používání každého účtu třetí strany.

 

Prohlašujete, že jste oprávněni sdělit nám své přihlašovací údaje k účtu třetí strany a/nebo nám udělit přístup k vašemu účtu třetí strany, aniž byste porušili kteroukoli z podmínek, které upravují vaše používání příslušného účtu třetí strany, a aniž byste zavazuje nás platit jakékoli poplatky nebo nás nutí podřídit se jakýmkoli omezením používání uloženým takovými poskytovateli služeb třetích stran.

 

3.4 Tím, že nám udělíte přístup k jakýmkoli účtům třetích stran, berete na vědomí, že (a) můžeme přistupovat, zpřístupňovat a ukládat (pokud je to relevantní) jakýkoli obsah, který jste poskytli a uložili na váš účet třetí strany (dále jen „Obsah sociální sítě”), aby byl dostupný na Stránkách a jejich prostřednictvím prostřednictvím vašeho účtu, včetně, bez omezení, seznamů přátel; a (b) můžeme zasílat a přijímat dodatečné informace k vašemu účtu třetí strany v rozsahu, v jakém budete informováni, když svůj účet propojíte s účtem třetí strany.

 

V závislosti na účtu třetí strany, který si vyberete, a v závislosti na nastavení ochrany osobních údajů, které jste v těchto účtech třetích stran nastavili, mohou být na vašem účtu na Stránce k dispozici osobní údaje, které zveřejníte na svých účtech třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že pokud bude účet třetí strany nebo související služba nedostupná nebo pokud poskytovatel služeb třetí strany ukončí náš přístup k takovému účtu třetí strany, obsah sociální sítě již nemusí být dostupný na webu a jeho prostřednictvím.

 

Budete mít možnost kdykoli zakázat spojení mezi svým účtem na webu a účty třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že váš vztah s poskytovateli služeb třetích stran spojenými s vašimi účty třetích stran se řídí výhradně vaší smlouvou (smlouvami) s takovými poskytovateli služeb třetích stran. Nevyvíjíme žádné úsilí k tomu, abychom pro jakýkoli účel kontrolovali jakýkoli obsah sociálních sítí, mimo jiné včetně přesnosti, zákonnosti nebo neporušování práv, a neneseme odpovědnost za žádný obsah sociálních sítí.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat k vašemu e-mailovému adresáři spojenému s účtem třetí strany a k vašemu seznamu kontaktů uloženým ve vašem mobilním zařízení nebo tabletovém počítači výhradně za účelem identifikace a informování o těch kontaktech, které se také zaregistrovaly k používání místo. Na vaši e-mailovou žádost na adresu samantha@shakedancefitness.com nebo prostřednictvím nastavení vašeho účtu (pokud je to možné), deaktivujeme spojení mezi webem a vaším účtem třetí strany a pokusíme se smazat veškeré informace uložené na našich serverech, které byly získány prostřednictvím takového účtu třetí strany, kromě uživatelského jména a profilového obrázku, které byly přidruženy k vašemu účtu.

 

4. Obsah, který nám poskytujete

 

4.1 Může se vám naskytnout příležitost zveřejnit obsah na Stránkách (to se týká instruktorů zveřejňujících na fóru chatu) nebo nám poslat zpětnou vazbu (Uživatelský obsah). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš uživatelský obsah mohou vidět jiní uživatelé na webu a že mohou vidět, kdo tento uživatelský obsah zveřejnil.

 

4.2 Dále souhlasíte s tím, že můžeme váš uživatelský obsah používat pro jakékoli jiné účely navěky, aniž bychom vám platili, a kombinovat váš uživatelský obsah s jiným obsahem pro použití na webu a jinak. Váš uživatelský obsah nemusíme připisovat vám.

 

4.3 Máme právo odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, který vložíte na Stránku, pokud podle našeho názoru takový Uživatelský obsah není v souladu se Zásadami přijatelného užívání.

 

4.4 Nejsme zodpovědní a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakýkoli Uživatelský obsah, včetně takového obsahu, který obsahuje nesprávné informace nebo je hanlivý či ztrátu Uživatelského obsahu. Nepřijímáme žádnou povinnost prověřovat, upravovat nebo monitorovat jakýkoli uživatelský obsah, ale vyhrazujeme si právo kdykoli odstranit, promítnout a/nebo upravit jakýkoli uživatelský obsah bez upozornění. Uživatelský obsah nebyl námi ověřen ani schválen a názory ostatních uživatelů na Stránce nepředstavují naše názory ani hodnoty.

 

4.5 Zaručujete, že jakýkoli uživatelský obsah je v souladu s našimi Zásadami přijatelného užívání, a budete vůči nám odpovědní a odškodníte nás za jakékoli porušení této záruky. To znamená, že budete odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíme v důsledku vašeho porušení této záruky.

 

4.6 Máme právo odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, který vložíte na Stránku, pokud podle našeho názoru takový Uživatelský obsah není v souladu se Zásadami přijatelného užívání.

4.7 Pokud si chcete stěžovat na uživatelský obsah nahraný jinými uživateli, kontaktujte nás na adrese samantha@shakedancefitness.com.

 

5. Náš obsah

 

5.1 Pokud není uvedeno jinak, web a služby včetně zdrojového kódu, databází, funkčnosti, softwaru, návrhů webových stránek, zvuku, textu, videa, fotografií a grafiky na webu (náš obsah) jsou vlastněny nebo licencovány a jsou chráněny společností zákony o autorských právech a ochranných známkách.

 

5.2 Není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, žádná část stránek, služeb nebo našeho obsahu nesmí být kopírována, reprodukována, agregována, znovu publikována, nahrávána, zveřejňována, veřejně zobrazována, kódována, překládána, přenášena, distribuována, prodávána, licencována, nebo jinak využívány pro jakýkoli komerční účel bez našeho výslovného předchozího písemného povolení. Instruktoři však mohou upravovat marketingové materiály a používat zveřejněné materiály, jako jsou choreografická videa, pokud jsou platícími členy a certifikovanými instruktory Shake, Samantha.

 

5.3 Nesmíte (a) se pokoušet získat neoprávněný přístup na Stránku nebo jakékoli sítě, servery nebo počítačové systémy připojené k Stránce; a/nebo (b) provádět pro jakýkoli účel, včetně opravy chyb, jakékoli úpravy, úpravy, doplňky nebo vylepšení stránek nebo našeho obsahu, včetně úprav papírových nebo digitálních kopií, které si můžete stáhnout.

 

5.4 Budeme (a) připravovat stránky a náš obsah s přiměřenou dovedností a péčí; a (b) používat standardní software pro detekci virů k pokusu zablokovat nahrávaný obsah stránek, který obsahuje viry.

 

5.5 Obsah Stránek je poskytován pouze pro obecnou informaci. Není to zamýšleno jako rady, na které byste se měli spolehnout, to zahrnuje návody pro instruktory a školicí balíček. 

 

5.6 Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na aktualizaci informací na našich stránkách, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, že náš obsah na stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.

 

6. Odkaz na obsah třetích stran 

 

6.1 Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo aplikace provozované třetími stranami. Nemáme žádný vliv ani kontrolu nad žádnými webovými stránkami nebo aplikacemi třetích stran ani nad jejich provozovatelem. Neneseme odpovědnost za žádné webové stránky nebo aplikace třetích stran ani jejich dostupnost nebo obsah a nepodporujeme je.

 

6.2 Nepřijímáme žádnou odpovědnost za reklamy obsažené na těchto stránkách. Pokud souhlasíte s nákupem zboží a/nebo služeb od jakékoli třetí strany, která inzeruje na Stránkách, činíte tak na vlastní riziko. Za takové zboží a/nebo služby je odpovědný inzerent, nikoli my, a pokud máte v souvislosti s nimi nějaké dotazy nebo stížnosti, měli byste kontaktovat inzerenta.

 

7. Správa webu 

 

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení (1) monitorovat stránky z hlediska porušení těchto podmínek; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo porušuje platné zákony nebo tyto Podmínky; (3) vrácení peněz, omezení přístupu nebo dostupnosti nebo zakázání (v rozsahu technologicky proveditelném) jakýchkoli vašich příspěvků; (4) odstranit ze stránek nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou příliš velké nebo jsou jakýmkoliv způsobem zátěží pro naše systémy; a (5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování stránek a služeb.

 

7.2 Nezaručujeme, že Stránky budou bezpečné nebo bez chyb nebo virů.

 

7.3  Jste zodpovědní za konfiguraci své informační technologie, počítačových programů a platformy pro přístup na stránky a měli byste používat svůj vlastní antivirový software.

 

8. Úpravy a dostupnost webu Site 

 

8.1 Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, upravit nebo odstranit obsah Stránek podle vlastního uvážení bez upozornění. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit všechny nebo část Služeb.

 

8.2 Nemůžeme zaručit, že stránky a služby budou vždy dostupné. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřebu provést údržbu související se stránkou, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přístupu nebo používání stránky nebo služby během jakéhokoli výpadku nebo přerušení stránek nebo služeb. Nejsme povinni udržovat a podporovat stránku nebo služby ani dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání.

 

8.3 Stránky mohou obsahovat informace obsahující typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat Služeb, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace bez předchozího upozornění.

 

9. Zřeknutí se odpovědnosti/omezení odpovědnosti

 

Stránky a služby jsou poskytovány tak, jak jsou a jsou dostupné. Souhlasíte s tím, že používání stránek a/nebo služeb bude na vaše výhradní riziko, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách. Veškeré záruky, termíny, podmínky a závazky, vyjádřené nebo předpokládané (včetně ze zákona, zvyků nebo zvyklostí, způsobu obchodování nebo obecného práva) v souvislosti se stránkou a službami a jejich používáním, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk uspokojivého kvalita, vhodnost pro určitý účel a neporušení jsou vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony.

 

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení ohledně přesnosti nebo úplnosti obsahu stránek a neneseme odpovědnost za žádné (1) chyby nebo opomenutí v obsahu; (2) jakýkoli neoprávněný přístup nebo použití našich serverů a/nebo jakékoli osobní údaje a/nebo finanční informace uložené na našem serveru; (3) jakékoli přerušení nebo zastavení přenosu na nebo ze stránky nebo služeb; a/nebo (4) jakékoli chyby, viry, trojské koně a podobně, které mohou být přeneseny na nebo prostřednictvím stránky jakoukoli třetí stranou. Nebudeme zodpovědní za jakékoli zpoždění nebo nedodržení našich závazků podle těchto podmínek, pokud takové zpoždění nebo selhání bude způsobeno jakoukoli událostí mimo naši přiměřenou kontrolu.

 

9.2 Naše odpovědnost za ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte:

 

Ať už jste spotřebitel nebo firemní uživatel:

 

 • Nevylučujeme ani neomezujeme žádným způsobem naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů a za podvod nebo podvodné zkreslení.

 

 • Pokud nedodržíme tyto Podmínky, poneseme odpovědnost za ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte a která je předvídatelným důsledkem našeho porušení těchto Podmínek, ale nebudeme zodpovědní za žádné ztráty nebo škody, které nebyly předvídatelné. v době, kdy jste stránky/služby začali používat.

Bez ohledu na cokoliv v opačném smyslu obsažené v části Vyloučení odpovědnosti/omezení odpovědnosti bude naše odpovědnost vůči vám z jakékoli příčiny a bez ohledu na formu akce vždy omezena na celkovou celkovou částku rovnající se vyšší z částka 200,00 GBP. Na šíření odpovědnosti v důsledku dodání jakýchkoli produktů se budou vztahovat různá omezení a vyloučení odpovědnosti, která budou stanovena v našich podmínkách.

 

Pokud jste firemní uživatel:

 

Neneseme vůči vám odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, i když je to předvídatelné, vyplývající z nebo v souvislosti s:

 

 • používání nebo nemožnost používat naše stránky/služby; or 

 • Použití nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený na našich Stránkách.

 

Neneseme odpovědnost zejména za:

 

 • Ztráta zisku, tržeb, obchodu nebo příjmů;

 • Přerušení podnikání;

 • Ztráta očekávaných úspor;

 • Ztráta obchodní příležitosti, dobrého jména nebo pověsti; nebo

 • Jakákoli nepřímá nebo následná ztráta nebo poškození.

 

Pokud jste spotřebitelský uživatel:

 

 • Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.

 • Pokud vadný digitální obsah, který jsme dodali, poškodí zařízení nebo digitální obsah, který vám patří, a je to způsobeno nepoužitím přiměřené péče a dovedností, buď poškození napravíme, nebo vám vyplatíme náhradu.

 • Máte zákonná práva ve vztahu ke zboží, které je vadné nebo neodpovídá popisu. Rady o vašich zákonných právech vám poskytne místní kancelář Citizens' Advice Bureau nebo kancelář pro obchodní standardy. Nic v těchto podmínkách neovlivní tato zákonná práva.

 

10. Doba platnosti a ukončení

 

10.1 Tyto Podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud používáte Stránku nebo Služby nebo jste jiným uživatelem Stránek, podle toho, co je relevantní. Své používání nebo účast můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit podle pokynů pro ukončení uživatelských účtů v nastavení účtu, pokud jsou k dispozici, nebo nás můžete kontaktovat na adrese samantha@shakedancefitness.com.

 

10.2 Instruktoři mohou pozastavit své členství a musí kontaktovat Shake, By Samantha e-mailem samantha@shakedancefitness.com s platným důvodem, proč tak učinit.

 

Pokud se instruktoři rozhodnou zrušit své členství, jejich možnost používat značku Shake, by Samantha a jakékoli materiály související s Shake, by Samantha přestane, jakmile bude členství zrušeno. Máme právo klást otázky ohledně důvodů ukončení smlouvy, abychom mohli naše služby vylepšit. 

 

Pokud si instruktoři přejí restartovat svůj Shake, Samantha venture do 12 měsíců od zrušení svého členství (ať už bylo vypláceno měsíčně nebo ročně), musí zaplatit poplatek za opětovné připojení ve výši 150,00 GBP, aby znovu aktivovali licenci._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

 

Instruktoři jsou vítáni kdykoli poté a pokud od zrušení členství uplynulo více než 12 měsíců, mohou znovu absolvovat online školení instruktorů. Při opětovném připojení po roce bude nutné zaplatit školicí poplatek a vyšší poplatek bude účtován za měsíční členství. Když narazí na jakýkoli problém, musí nás kontaktovat e-mailem samantha@shakedancefitness.com.

 

Zrušením členství ztrácíte práva udělená členstvím a dohodou Shake, By Samantha. Vaše kurzy již nebudou zveřejňovány na našich stránkách. Musíte okamžitě přestat používat ochranné známky, autorská práva, loga a další materiály Shake, By Samantha. Nesmíte zveřejňovat propagační originální hudbu Shake, By Samantha ani udržovat název domény obsahující slova Shake, By Samantha.

 

Žádné průzkumy týkající se zrušení členství nebudou použity k žádnému jinému účelu než k výzkumu provedenému společností Shake, By Samantha a vaše odpovědi budou důvěrné.

 

Další pomoc se zrušením členství naleznete na e-mailu samantha@shakedancefitness.comnebo prostřednictvím kontaktního odkazu na webu: https://www.shakedancefitness.com.

 

10.3 Aniž bychom omezovali jakákoli jiná ustanovení těchto podmínek a ustanovení, vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení a bez upozornění nebo odpovědnosti odepřít přístup a používání stránek a služeb (včetně blokování určitých IP adres) jakékoli osobě za účelem z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, porušení jakéhokoli prohlášení, záruky nebo ujednání obsaženého v těchto podmínkách nebo jakéhokoli platného zákona nebo nařízení.

 

Pokud na základě vlastního uvážení rozhodneme, že vaše používání stránek/služeb je v rozporu s těmito smluvními podmínkami nebo jakýmkoli platným zákonem či nařízením, můžeme ukončit vaše používání nebo účast na stránkách a službách nebo smazat váš profil a jakýkoli obsah nebo informace, které jste zveřejnili kdykoli, bez varování, podle našeho výhradního uvážení. To platí i pro Shake, By Samantha Instructors a v tomto případě budou platby za členství okamžitě zrušeny.

 

10.4 Pokud ukončíme nebo pozastavíme váš účet z jakéhokoli důvodu uvedeného v této části 9, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, i když můžete jednat jménem třetí strany. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, bez omezení, občanskoprávní, trestní a induktivní nápravy.

 

11. Mobilní aplikace

 

11.1 Pokud ke Službám přistupujete prostřednictvím mobilní aplikace, udělujeme vám odvolatelné, nevýhradní, nepřenosné, omezené právo na instalaci a používání mobilní aplikace na bezdrátových elektronických zařízeních, která vlastníte nebo ovládáte, a na přístup a používání mobilní aplikace na takových zařízeních přísně v souladu s podmínkami této licence.

 

11.2 Pouze pro firemní uživatele- Nebudete:

 

 1. Zarezervujte si inženýr, dekompilujte nebo se jinak nepokoušejte odhalit zdrojový kód softwaru/aplikace, pokud jste nám nejprve nenapsali žádost o informace o interoperabilitě a my jsme vám tyto informace neposkytli nebo pokud jsme vám nenabídli poskytnutí informací o interoperabilitě. za přiměřených podmínek;

 

 1. provádět jakékoli úpravy, úpravy, vylepšení vylepšení, překlady nebo odvozené práce z aplikace;

 

 1. Porušovat jakékoli platné zákony, pravidla nebo předpisy v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním aplikace;

 

 1. Odstraňte, pozměňte nebo zakryjte jakékoli oznámení o vlastnictví (včetně jakéhokoli oznámení o autorských právech nebo ochranné známce) zveřejněné námi nebo poskytovateli licencí aplikace;

 

 1. Používejte aplikaci pro stránky pro jakékoli úsilí generující příjmy, pro které není navržena nebo určena;

 

 1. zpřístupnit aplikaci přes síť nebo jiné prostředí umožňující přístup nebo použití více zařízeními nebo uživateli současně;

 

 1. Používat aplikaci k vytváření produktu, služby nebo softwaru, který je přímo nebo nepřímo konkurenční s aplikací nebo ji jakýmkoli způsobem nahrazuje;

 

 1. Použijte aplikaci k zasílání automatických dotazů na jakoukoli webovou stránku nebo k zasílání nevyžádaných komerčních e-mailů; or 

 

 1. Při navrhování, vývoji, výrobě, licencování nebo distribuci jakýchkoli aplikací, příslušenství nebo zařízení pro použití s aplikací používejte jakékoli chráněné informace nebo jakékoli naše rozhraní nebo naše jiné duševní vlastnictví.

 

11.3 Následující podmínky platí, když k přístupu ke Službám používáte mobilní aplikaci získanou z obchodu Apple Store nebo Google Play (každý distributor aplikací):

 

1. Licence, která vám byla udělena pro naši mobilní aplikaci, je omezena na nepřenosnou licenci k používání aplikace na zařízení, které využívá operační systém Apple iOS nebo Android, podle okolností, a v souladu s pravidly používání uvedenými v příslušné smluvní podmínky distributora aplikací;

 

2. Jsme zodpovědní za poskytování veškerých služeb údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci, jak je uvedeno v Podmínkách nebo jak jinak vyžadují platné zákony. Berete na vědomí, že každý distributor aplikací nemá žádnou povinnost poskytovat služby údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci;

 

3. V případě, že mobilní aplikace nesplňuje jakoukoli příslušnou záruku, můžete upozornit distributora aplikace a distributor aplikace může v souladu se svými podmínkami a zásadami vrátit kupní cenu, pokud byla zaplacena. mobilní aplikaci a v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebude mít distributor aplikace žádnou jinou záruční povinnost s ohledem na mobilní aplikaci;

 

4. Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje vládní embargo USA nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující teroristy“; a (ii) nejste uvedeni na žádném vládním seznamu zakázaných nebo omezených stran;

 

5. Při používání mobilní aplikace musíte dodržovat příslušné smluvní podmínky třiceti stran, např. pokud máte aplikaci VoIP, nesmíte při používání mobilní aplikace porušit jejich smlouvu o bezdrátových datových službách; and 

 

6. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že distributoři aplikací jsou oprávněnými třetími stranami těchto smluvních podmínek a že každý distributor aplikací bude mít právo (a bude se mít za to, že toto právo přijal) vymáhat proti vám tyto smluvní podmínky jako oprávněnou třetí stranou.

 

12. Obecná

 

12.1 Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná.

 

Tímto souhlasíte s používáním elektronických podpisů, smluv, objednávek a jiných záznamů a s elektronickým doručováním oznámení, zásad, materiálů a záznamů o transakcích zahájených nebo dokončených námi nebo prostřednictvím webu a elektronickým doručováním školicích balíčků a certifikací jako Instruktor. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronického záznamu nebo plateb nebo udělování kreditů jinými než elektronickými prostředky.

 

12.2 Tyto Podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné na Stránkách nebo v souvislosti se Službami představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi.

 

12.3 Naše neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení.

 

12.4 Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti jiným.

 

12.5 Neneseme odpovědnost ani ručíme za jakoukoli ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu.

 

12.6 Pokud je jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto podmínek nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, považuje se toto ustanovení nebo část ustanovení za oddělitelné od těchto podmínek a neovlivňuje platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

 

12.7 Pouze pro spotřebitele- Vezměte prosím na vědomí, že tyto Podmínky, jejich předmět a tvorba se řídí anglickým právem. Vy i my oba souhlasíme s tím, že soudy Anglie a Walesu budou mít výlučnou jurisdikci a očekáváte, že pokud jste rezidentem Severního Irska, můžete také zahájit řízení v Severním Irsku, a pokud jste rezidentem Skotska, můžete také zahájit řízení ve Skotsku . Pokud máte jakoukoli stížnost nebo chcete vznést spor podle těchto podmínek nebo jinak v souvislosti se stránkou, klikněte na tento odkaz http://ec.europa.eu/odr.

 

12.8 Pouze pro firemní uživatele- Pokud jste firemním uživatelem, tyto Podmínky, jejich předmět a jejich tvorba (a jakékoli mimosmluvní spory nebo nároky) se řídí anglickým právem. Oba souhlasíme s výlučnou jurisdikcí soudů Anglie a Walesu.

 

12.9 S výjimkou případů uvedených v části Mobilní aplikace nemá osoba, která není stranou těchto Podmínek, žádné právo podle zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 vymáhat jakoukoli podmínku těchto Podmínek.

 

12.10 Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Služeb nebo získat další informace týkající se používání Služeb, kontaktujte nás e-mailem na adrese samantha@shakedancefitness.com nebo poštou na adresu:

 

Shake, Samantha

East View, Village Road,

Rhosesmor, Mold

CH7 6PJ

 

Tyto podmínky použití byly vytvořeny pomocí Generátoru podmínek a podmínek společnosti Termly.

bottom of page